Nábytek KECIP

Školní a kancelářský nábytek

 
 

Reference

Základní škola, Liberec, Broumovská ul.

Zde jsme ve spolupráci s výrobcem audiotechniky pro výuku jazyků zrealizovali vybavení nové jazykové laobratoře.
Učebna je nyní přizpůsobena k případnému doplňování sestavy o další prezentační a audiovizuální techniku a tím k její průběžné přestavbě v plně multimediální učebnu.

Během začátku měsíce září 2007 jsme dokončili a předali kompletní rekonstrukce odborných učeben pro Základní školu v Broumovské ulici v Liberci. To, že se jednalo o velice rozsáhlou investici dokládají fotografie z průběhu celého díla a z toho jak učebny vypadali před tím a jak vypadají nyní.

Také se na této škole realizovala první etapa instalace mových šatních sříní.

I když se učebny zdají být na první pohled vybaveny stejným nábytkem, dost podstatně se od sebe liší. Jednak tím, že každá ze tří učeben má nábytek vyveden v jiných barevných kombinacích, ale také například tím, že každá z učeben je prvotně předurčena pro výuku jiného předmětu a s tím je spojeno technické řešení nábytku. Tak zatímco třeba katedra v učebně fyziky má zabudovanou elektroinstalaci, katedra v chemii má pro změnu prostor pro případné budoucí zabudování např. projekce. O tom, že změnou některých technických parametrů a volbou odlišných dekorů můžete docílit různých, příjemných, vzhledů celých učeben, se přesvědčte, prosím, sami.

grafický náhled na dispoziční rozmístění stolů v učebně nová katedra včetně pracovní plochy z keramické dlažby - učebna biologie k vybavení nové učebny patří rovněž také nové skříně na pomůcky nová katedra v učebně chemie pohled do zrekonstruované učebny chemie od zadních lavic ke katedře nová katedra v učebně fyziky včetně elektropanelu pohled do učebny fyziky rohy sestav jsou vyplněny bedněním, které doplňuje a kompletuje vše do jednoho celku jednotlivé "kóje" šatních skříní jsou odlišeny barevně a doplněny o lavičky
 

<< zpět